МАРЧЕНКО Віра Григорівна (* 02.І.1954, с. Калюжне Лебединського району Сумської області (у більшості офіційних джерел місцем народження помилково вказане м. Лебедин)) — український учений-лікар-невропатолог. 

Народилась у робітничій сім’ї. У 1969 р. закінчила Гудимівську 8-річну школу (нині — НВК: ЗОШ І—ІІІ ступенів — ДНЗ) та в тому ж році вступила до Лебединського медичного училища (ЛМУ) ім. проф. М. І. Ситенка на сестринське відділення. Після його закінчення у 1972 р. із відзнакою, у цьому ж році стала студенткою лікувального факультету Полтавського державного медичного стоматологічного інституту (ПДМСІ; нині — Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія» (ВДНЗУ «УМСА»)), який закінчила у 1978 р.

Із 1978 по 1982 рр. пройшла інтернатуру та стала працювати лікарем-невропатологом у Сумській міській клінічній лікарні (СМКЛ) № 5. Від 1982 р. — в Українському центральному інституті удосконалення лікарів (УЦІУЛ) у м. Харкові (із 1999 р. — Харківська медична академія післядипломної освіти (ХМАПО) МОЗ України): із 1982 по 1984 рр. навчалась у клінічній ординатурі на кафедрі неврології, потім вступила до аспірантури на цій же кафедрі, яку закінчила у 1987 р. та захистила кандидатську дисертацію із нервових хвороб, працювала спочатку асистентом, потім — доцентом кафедри неврології, від 1995 р. — проректор із навчальної роботи та роботи з іноземцями, водночас від 2003 р. — професор кафедри невропатології та нейрохірургії, від 2004 р. — 1-й проректор ХМАПО з науково-педагогічної роботи. Кандидат медичних наук, доцент (1987). Із 2000 р. має звання «Почесний професор Міжнародної Кадрової Академії» (МКА), а з 2001 р. — почесне звання «Заслужений лікар України». У 2001 р. закінчила Харківський інститут бізнесу та менеджменту (ХІБМ). Професор (2004), доктор медичних наук (2006). Від 19.VII.2005 р. — член Харківської обласної Ради у справах іноземних студентів і учнів. Із 21.Х.2013 р. по 01.ІІ.2014 р. — член робочої групи МОЗ України для розробки стратегічних напрямів реформування післядипломної медичної та фармацевтичної освіти, підготовки відповідних нормативно-правових актів. Учений секретар Спеціалізованої Ради щодо захисту кандидатських і докторських дисертацій. Один із редакторів «Українського журналу медицини, біології та спорту» (JMBS). Член редколегії «Східноєвропейського журналу внутрішньої та сімейної медицини». Автор і співавтор понад 50 наукових праць, співавтор 5 патентів на винаходи. 

В. Г. Марченко вивчає: 

 • проблеми діагностики та лікування порушень гемоліквородинаміки при деяких формах цереброваскулярної патології та неврологічних проявів патології хребта; 
 • причини, механізми та питання корекції подружньої дезадаптації у жінок із різними типами розладів особистості; 
 • принципи маркетинґу та менеджменту в охороні здоров’я.

Наукові праці В. Г. Марченко (з анотаціями до більшості з них): 

 • Подружня дезадаптація при органічному розладі особистості у жінок: Автореф. дис… д-ра мед. наук / В. Г. Марченко. — Х.: Харк. мед. акад. післядиплом. освіти, 2006. — 33 с. — На основі системного комплексного обстеження 180 подружніх пар, у яких дружини хворіли на органічні розлади особистості різних типів, визначено причини, механізми розвитку та клінічні прояви наявної у них подружньої дезадаптації. Виявлено роль біогенних, психогенних, соціогенних та неґативних соціально-психологічних чинників у розвитку 4-х форм дезадаптації подружжя — комунікативної, статево-рольової, сексуально-еротичної та девіантної. Вивчено патологічні патерни сексуальної поведінки жінок та особливості їх комунікації з чоловіками і функціонування сім’ї. Розроблено диференційно-діагностичні критерії виявлених форм подружньої дезадаптації та систему їх психотерапевтичної корекції. Визначено шляхи й методи психопрофілактики дезадаптації подружньої пари при органічному розладі особистості у дружини.
 • Менеджмент в охороні здоров’я: Підручник. — Х., 2008; 2014 (у співавторстві). 
 • Основні синдроми ураження нервової системи при невідкладних станах: Навч. посіб. — Х., 2009 (у співавторстві). 
 • Мотивационный тренинг как одна из составляющих психотерапевтической коррекции нарушений здоровья семьи при задержке психосексуального развития у мужчин // Медична психологія. — 2013.—  № 3. — С. 14—19 (у співавторстві). — Подано методику мотиваційного тренінґу в системі психотерапевтичної корекції порушень здоров’я сім’ї, які супроводжують лікувальний процес при затримці психосексуального розвитку у  чоловіків.
 • От института до академии — путь за 90 лет // Медична психологія. — 2013.—  № 4. — С. 88—91 (у співавторстві). — Подано аналіз історичних фактів, що привели до створення, становлення і подальших реорганізацій та розвитку інституту удосконалення лікарів за широким спектром напрямів: від інфекційних захворювань і проблем санітарії, хірургічної патології та питань внутрішніх хвороб
  до організації роботи медичних установ в умовах економічного розвитку країни. Відзначено передові досягнення педагогічної науки та впровадження інтенсивних методик і технічних засобів навчання, плідне співробітництво із провідними медичними вишами України, країн ближнього і дальнього зарубіжжя.
 • Керівництво з медичної реабілітації. — Х., 2013 (у співавторстві). 
 • Триплексное сканирование в неврологии и нейрохирургии: Учеб. пособ. — Х., 2013 (у співавторстві). 
 • Сексуальні розлади та особливості поведінки у хворих на депресію // Медична психологія. — 2014. —  № 1. — С. 9—13 (у співавторстві). — Вивчено сексуальні розлади, спрямованість особистості, психосексуальні типи й орґанізацію сексуальної поведінки у хворих на депресію. Отримані результати дали змогу визначити чинники, що порушують загальну, міжособистісну і сексуальну комунікацію пацієнтів із депресивними розладами.
 • Состояние здоровья семьи при неврастении у женщин // Медична психологія. — 2014. —  № 3. — С. 7—12 (у співавторстві). — За допомогою системно-структурного аналізу вивчено стан здоров’я сім’ї за неврастенії у жінок. Визначено психосексуальнi типи чоловіків і жінок, характер поведінки подружжя у конфліктних ситуаціях, відносини батьків і дітей. Отримані дані можуть бути використані для підвищення ефективності психотерапевтичної корекції порушень здоров’я сім’ї.
 • Нарушения этапности и фазности психосексуального развития и мотивация сексуального поведения женщин с соматизированным расстройством // Медична психологія. — 2014. —  № 3. — С. 98—101 (у співавторстві). — Вивчено особливості формування сексуальної поведінки у жінок із соматизованим розладом. Показано роль соматогенних, психогенних та соціогенних чинників в організації мотиваційного забезпечення сексуальної поведінки при психічній патології у жінок із порушеннями етапності і фазності психосексуального розвитку.
 • Порушення загальної, міжособистісної та сексуальної комунікації жінок із депресивними розладами в умовах вимушеного переміщення // Медична психологія. — 2017. — Т. 12, № 2. — С. 3—6. — Подано результати вивчення особливостей спрямованості особистості, залежної поведінки, психосексуальних типів, якості життя, сімейної тривоги у жінок, хворих на депресію, в умовах переміщення із реґіонів  постійного місця проживання.

 В. І. КРАВЧЕНКО

Джерела:

Гончар Тамара, Білоножко Ігор. Відомі особистості села Калюжне та сіл Калюжненської сільради // Лебедин PRESS. — 05.ХІІ.2013. — [Електронний ресурс] — Режим доступу URL: http://www.lebedinpress.com.ua/kategorii/novosti/496-vidomi-osobistosti-sela-kalyuzhne-ta-sil-kalyuzhnenskoji-silradi
Дубенко О. Є. МАРЧЕНКО Віра Григорівна // ЕНЦИКЛОПЕДІЯ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ. — [Електронний ресурс] — Режим доступу URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=64050
Керівництво академії // ХМАПО ХАРКІВСЬКА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ. — [Електронний ресурс] — Режим доступу URL: http://med.edu.ua/ukr/administration/leadership_of_academy.html
КРИШТАЛЬ Е. В., ЛУЦЕНКО А. Г., МАРЧЕНКО В. Г. НАРУШЕНИЯ ЭТАПНОСТИ И ФАЗНОСТИ ПСИХОСЕКСУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ И МОТИВАЦИЯ СЕКСУАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ ЖЕНЩИН С СОМАТИЗИРОВАННЫМ РАССТРОЙСТВОМ // МЕДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ. — 2014. — № 3. — С. 98—101.
КРИШТАЛЬ Е. В., МАРЧЕНКО В. Г., КРИШТАЛЬ Т. В. МОТИВАЦИОННЫЙ ТРЕНИНГ КАК ОДНА ИЗ СОСТАВЛЯЮЩИХ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ НАРУШЕНИЙ ЗДОРОВЬЯ СЕМЬИ ПРИ ЗАДЕРЖКЕ ПСИХОСЕКСУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ У МУЖЧИН // МЕДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ. — 2013.— № 3. — С. 14—19.
КРИШТАЛЬ Е. В., МАРЧЕНКО В. Г., КРИШТАЛЬ Т. В. СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ СЕМЬИ
ПРИ НЕВРАСТЕНИИ У ЖЕНЩИН // МЕДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ. — 2014. — № 3. — С. 7—12.
КРИШТАЛЬ Є. В., ЛУЦЕНКО О. Г., МАРЧЕНКО В. Г. СЕКСУАЛЬНІ РОЗЛАДИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ПОВЕДІНКИ У ХВОРИХ НА ДЕПРЕСІЮ // МЕДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ. — 2014. — № 1. — С. 9—13.
Марченко В. Г. Подружня дезадаптація при органічному розладі особистості у жінок: Автореф. дис… д-ра мед. наук / В. Г. Марченко. — Х.: Харк. мед. акад. післядиплом. освіти, 2006. — 33 c.
Марченко В. Г. Порушення загальної, міжособистісної та сексуальної комунікації жінок із депресивними розладами в умовах вимушеного переміщення // Медична психологія. — 2017. — Т. 12, № 2. — С. 3—6.
Марченко Віра Григорівна. — 19.IV.2017. — [Електронний ресурс] — Режим доступу URL: https://declarations.com.ua/declaration/nacp_b85ca133-af9a-44d1-b196-5f8117637c66
Марченко Віра Григорівна. — 22.ІІІ.2018. — [Електронний ресурс] — Режим доступу URL: https://declarations.com.ua/declaration/nacp_2a5e2fa2-de6f-4e7a-9f9a-2a3ff9a03aca
Марченко Віра Григорівна // База патентів України. — [Електронний ресурс] — Режим доступу URL: http://uapatents.com/patents/marchenko-vira-grigorivna
Марченко Віра Григорівна (доктор наук) // НАУКОВЦІ УКРАЇНИ // Наука України доступ до знань. — [Електронний ресурс] — Режим доступу URL: http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/0011487
МАРЧЕНКО ВІРА ГРИГОРІВНА. — [Електронний ресурс] — Режим доступу URL: https://public.nazk.gov.ua/declaration/b85ca133-af9a-44d1-b196-5f8117637c66
МАРЧЕНКО Віра Григорівна // Сумщина в іменах: Енциклопедичний довідник. — Суми: Рекламно-видавниче об’єднання «АС-Медіа», Сумський державний університет, 2003. — С. 289.
М // ОГЛЯД ІНДЕКСУ АВТОРІВ // OPEN CONFERENCE SYSTEMS — ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ. — [Електронний ресурс] — Режим доступу URL: https://conference.tdmu.edu.ua/index.php/DovkZd/index/search/authors?searchInitial=%D0%9C&authorsPage=7
Науково-практична конференція “Сучасні стратегії профілактики вакцин — контрольованих захворювань” // Новини // ХМАПО ХАРКІВСЬКА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ. — [Електронний ресурс] — Режим доступу URL: http://med.edu.ua/ukr/view_news/63.html
Осійчук М. СКЛАД робочої групи для розробки стратегічних напрямів реформування післядипломної медичної та фармацевтичної освіти, підготовки відповідних нормативно-правових актів. — 21.Х.2013. — [Електронний ресурс] — Режим доступу URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0898282-13/print
Очеретяная Наталья. Дистанционное последипломное образование: Современные методы обучения // Здоров’я України. — 27.ІІІ.2015. — [Електронний ресурс] — Режим доступу URL: http://health-ua.com/article/15706-distantcionnoe-poslediplomnoe-obrazovanie-sovremennye-metody-obucheniya
Про Нас // JMBS. — [Електронний ресурс] — Режим доступу URL: http://www.jmbs.com.ua/%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D1%81/
Ред. колегія // СХІДНОЄВРОПЕЙСЬКИЙ ЖУРНАЛ ВНУТРІШНЬОЇ ТА СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ. — [Електронний ресурс] — Режим доступу URL: http://www.internalmed-journal.in.ua/uk/%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F/%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F
Рябовол О. Склад обласної Ради у справах іноземних студентів і учнів. — 19.VII.2005. — [Електронний ресурс] — Режим доступу URL: http://www.gov.lica.com.ua/b_text.php?type=3&id=15291&base=27
Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України // ВІКІПЕДІЯ Вільна енциклопедія. — [Електронний ресурс] — Режим доступу URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%BF%D1%96%D1%81%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B8_%D0%9C%D0%9E%D0%97_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
ХВИСЮК А. Н., МАРЧЕНКО В. Г., БИЛЬЧЕНКО А. В., КРИВОБОК В. И.,
КАРПЕНКО В. Г., РОГОЖИН Б. А. ОТ ИНСТИТУТА ДО АКАДЕМИИ — ПУТЬ ЗА 90 ЛЕТ // МЕДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ. — 2013.— № 4. — С. 88—91.