РУДНЄВ Борис Кузьмич

0
1513

ЛЕБЕДИНЩИНА В ІМЕНАХ

РУДНЄВ Борис Кузьмич (* 15(27)V.1879, м. Харків — † 11.ХІІ.1944, м. Лебедин, похований на Мироносицькому кладовищі) — український музейний діяч, інженер-технолог, художник. Народився у родині чиновника м. Харкова. Закінчив Харківське реальне училище. У 1907—1912 рр. відвідував художню студію «Голубая лилия», відкриту його другом, художником Євгеном Андрійовичем Агафоновим. Із 1910 по 15.V.1918 р. працював асистентом-фотографом у Музеї красних мистецтв і старожитностей при Імператорському Харківському університеті. До 1914 р. навчався у Харківському технологічному інституті. У результаті нещасного випадку (впав зі сходів) він зламав собі руку, яка зрослася неправильно. Саме із цієї причини його не взяли на військову службу. Улітку 1918 р. Б. К. Руднєва запросила у повітове місто Лебедин його рідна сестра Варвара Кузьмівна. Із 20.ХІ.1918 р. він починає роботу у Лебединському художньо-історичному музеї ім. Т. Г. Шевченка (ЛХІМ; нині — Лебединський міський художній музей ім. Б. К. Руднєва), а із 23.ІІІ.1919 р. керує ним. Після остаточного встановлення радянської влади Б. К. Руднєв об’їхав села Лебединського повіту, де збирав у покинутих дворянських садибах безліч художніх цінностей, які стали основою колекції ЛХІМ. Основний масив експонатів — врятовані Б. Руднєвим мистецькі твори, що зберігались у довколишніх поміщицьких садибах Анненкових, Бразолів, Ґлазенапів, Капністів, Красовських тощо. Із 1930 р. Б. К. Руднєв проводив заняття для учнів Лебединської профшколи, яку перейменували у технікум, і тракторних курсів. У 1930-х рр. організував невеликий актив, який вивчав історію Лебединщини, особисто виступав із лекціями. Під час німецької окупації м. Лебедина (1941—1943) ціною неймовірних зусиль він зберіг колекцію Лебединського художнього музею. У цьому йому допомагали його дружина Ангеліна Яківна (* 1893 — † 1971) і донька Алла Борисівна (* 1927 — † ХІІ.2004). 23.V.2008 р. рішенням сесії Лебединської міської ради Лебединському міському художньому музеєві було присвоєно ім’я засновника і першого директора Б. К. Руднєва.

Автор історико-краєзнавчих праць:

 • Перебування Петра І в Лебедині і зв’язані з ним легенди // Соціалістичне життя. — 1936. — 21.ІХ;
 • Як виникло місто // Там само. — 1941. — 18.V;
 • Минуле нашого району // Там само. — 1941. — 14.VI.

В. І. КРАВЧЕНКО,

історик-краєзнавець

Джерела:

 1. ngeorgij. Дома с собственными квартирами // https://ngeorgij.livejournal.com/50289.html
 2. Лебединський міський художній музей імені Б. К. Руднєва //http://ridna.ua/museums/lebedynskyj-miskyj-hudozhnij-muzej-imeni-b-k-rudnjeva/
 3. Лебединський міський художній музей імені Б. К. Руднєва //https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%96%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%91._%D0%9A._%D0%A0%D1%83%D0%B4%D0%BD%D1%94%D0%B2%D0%B0
 4. Лебединський міський художній музей імені Бориса Руднєва //https://zruchno.travel/ObjectEntity/ObjectEntity?lang=ua&idCrm=5b14adbb-421e-09eb-0da6-5899b1858979
 5. ЛЕБЕДИНСЬКИЙ ХУДОЖНІЙ МУЗЕЙ ім. Б. К. РУДНЄВА // http://lebedyn.com.ua/%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE/%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D1%97/
 6. Побожій Сергій. Хто зберіг мистецькі скарби Лебединщини? // Панорама Сумщини. — 1991. — 12.ІХ // http://artmuseum.lebedyn.org/2017/11/14/hto-zberig-mystetski-skarby-lebedynshhyny/
 7. Побожій С. Невідоме листування Д. Гордєєва і Б. Руднєва / С. Побожій // Сумська старовина: Збірник наук. праць. — Суми: Сум. держ. ун-т, 1996. — С. 28—32.
 8. Руднев Б. К. Дневник оккупации города Лебедина // http://www.otkudarodom.ua/ru/dnevnik-okkupacii-goroda-lebedina-boris-kuzmich-rudnev
 9. РУДНЄВ Борис Кузьмич // Сумщина в іменах: Енциклопедичний довідник. — Суми: Рекламно-видавниче об’єднання «АС-Медіа», Сумський державний університет, 2003. — С. 383.
 10. ЩОДЕННИК РУДНЄВА // http://artmuseum.lebedyn.org/category/shhodennyk-rudnyeva/