ҐАЛЬКОВСЬКИЙ Микола Михайлович

0
1255

ҐАЛЬКОВСЬКИЙ Микола Михайлович (* 19.ХІ(01.ХІІ).1868, с. Лучеса (нині — Смоленської області, РФ) — † весна 1933, м. Ленінґрад (нині — Санкт-Петербурґ), похований у некрополі-музеї «Літераторські містки» на Волковському кладовищі) — російський і радянський учений-історик, етнограф, педагог, краєзнавець, філолог-славіст, літератор (поет, белетрист, перекладач), історик літератури, колезький радник. Закінчив Смоленську духовну семінарію. У 1895 р. закінчив Московську духовну академію зі ступенем кандидата богослов’я за твір «Религиозно-нравственное миросозерцание сербского народа по памятникам народных творений». Працював на Слобожанщині, зокрема у 1896 р. призначений викладачем Сумського духовного училища. Наукову діяльність почав як дослідник сербського епосу. Став автором численних віршованих перекладів, що вирізняються точністю передачі оригіналу і володіють високими літературними достоїнствами. Кілька статей на цю тему були опубліковані у журналі Олексія Хованського «Филологические Записки». Основну частину книги «Сербский народный эпос» (м. Суми, 1897) склали переклади (із коментарями) М. М. Ґальковського, у 1901 р. ця робота була удостоєна почесного відгуку Пушкінській премії Санкт-Петербурзької академії наук. Згодом ці вірші неодноразово перевидавались у різних хрестоматіях і збірниках. У 1909 р. у м. Лебедині був виданий збірник віршів М. М. Ґальковського. Звертався і до вивчення художньої літератури Нового часу (М. О. Некрасов, Максим Ґорький), в одному із творів («Пётр Великий в родной поэзии», м. Лебедин, 1909) досліджував відображення особистості і діяльності імператора Петра I у вітчизняній літературі і народній поезії. Автор історичного нарису «Наказной гетман Полуботок» (м. Лебедин, 1909), а у 1910 р. у тому ж таки Лебедині були опубліковані його «Повести и рассказы» (т. 1). У листі до російського літературного критика, історика літератури, бібліографа і редактора С. О. Венґерова нарікав на безвісність через проживання у провінції: «ни один журнал не поместил ни одного моего перевода. Я не перестал писать, но попытки печатать в журналах почти прекратил». Свого часу очолював Білопільські чоловічу та жіночу гімназії. У період 1911—1913 рр. став учасником судової справи між ним та Білопільським міським головою С. О. Кононенком. Непорозуміння стосувалися керівництва гімназіями (спроби міського голови втручатися у навчальний процес). Публікація М. М. Ґальковським текстів давньоруських повчань проти язичництва і забобонів у 2-томнику «Борьба христианства с остатками язычества в Древней Руси» (1913—1916) і в теперішній час є найбільш повною і служить посібником для вивчення народної релігійності. Лютневу революцію 1917 р. зустрів прихильно. М. М. Ґальковський активно займався громадською роботою — був гласним Лебединського повітового земства, членом місцевого учительського союзу, здійснював археологічні дослідження. У 1917 р. — директор Лебединської чоловічої гімназії (нині — Лебединське педагогічне училище ім. А. С. Макаренка), у 1920—1927 рр. — учитель Валківської 7-річної школи. Від 1928 р. — лектор Інституту народів Півночі (м. Ленінґрад). Автор навчальних посібників і поетичних збірок, які свого часу були відзначені нагородами поважних у Росії наукових установ. Його твори за життя друкувалися не лише на Слобожанщині (мм. Суми, Лебедин, Харків), а й у м. Москві.

Твори М. М. Ґальковського:

 • Бабьи праздники // Смоленские Епархиальные Ведомости.
 • Современная народная песня // Смоленские Епархиальные Ведомости.
 • Религиозно-нравственное миросозерцание сербского народа по памятникам народных творений: (кандидатская диссертация).
 • Сербский народный эпос / Вступительная статья и переводы Н. Гальковского. — Сумы, 1897; М., 1916, 1933.
 • Лирические песни сербского народа // Филологические Записки. — Воронеж, 1897. — Вып. 4–5.
 • Мифологический элемент в сербской народной поэзии // Филологические Записки. — Воронеж, 1900. — Вып. 4–5; 1901. — Вып. 1–2 (окреме видання: Воронеж, 1903).
 • Очерки сербской народной литературы: Загробное воздаяние // Филологические Записки. — Воронеж, 1902. — Вып. 6.
 • Николай Алексеевич Некрасов: [Речь в 25-летнюю годовщину со дня его смерти]. — Воронеж, 1904.
 • Максим Горький: Литературная характеристика. — Воронеж, 1905.
 • Наказной гетман Полуботок: Исторический очерк. — Лебедин, 1909.
 • Пётр Великий в родной поэзии. — Лебедин, 1909.
 • Стихотворения. — Лебедин, 1909.
 • Повести и рассказы. — Т. 1. — Лебедин, 1910. 
 • Борьба христианства с остатками язычества в Древней Руси. — Т. 1. — Х., 1916; Т. 2: Древнерусские слова и поучения, направленные против остатков язычества в народе. — М., 1913;  Т. 1–2. — М., 2000. 

В. І. КРАВЧЕНКО,

історик-краєзнавець

Джерела:

 1. Гальковский // http://www.pravenc.ru/text/161601.html
 2. Гальковскій Н. Борьба христіанства съ остатками язычества въ древней Руси. — Томъ ІІ. — М.: Печатня А. И. Снегирёвой, 1913. — 308 + IІ с.
 3. ГАЛЬКОВСКИЙ НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ // http://library.ruslan.cc/authors/%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9-%D0%BC%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87/
 4. Гальковский, Николай Михайлович // https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
 5. Гальковский Н. Лебединская мужская гимназия. Краткий отчёт за 1916 год // Лебедин: Зб. архівних документів і матеріалів / Головний ред. В. К. Мигаль; Упоряд.: Л. М. Момот, Т. В. Чернявська; Худож.-оформлювач Б. В. Чертков. — Х.: Фоліо, 1997. — С. 154.
 6. Гальковский Н. М. // http://journals.rhga.ru/authors/index.php?ELEMENT_ID=35277
 7. Гальковскій Н. М. БОРЬБА ХРИСТІАНСТВА СЪ ОСТАТКАМИ ЯЗЫЧЕСТВА ВЪ ДРЕВНЕЙ РУСИ. — Томъ І. — Х.: Епархіальная Типографія, 1916. — 376 + IV с.
 8. ГАЛЬКОВСЬКИЙ Микола Михайлович // http://wikitwiki.in.ua/c-128971-gal-kovs-kij-mikola-mikhajlovich.html
 9. Голод Ю. В. ГАЛЬКОВСЬКИЙ Микола Михайлович // Сумщина в іменах: Енциклопедичний довідник. — Суми: Рекламно-видавниче об’єднання «АС-Медіа», Сумський державний університет, 2003. — С. 97.
 10. Лисенко І. М. ГАЛЬКОВСЬКИЙ Микола Михайлович // http://esu.com.ua/search_articles.php?id=28497
 11. Николай Михайлович Гальковский // https://librusec.pro/a/134651
 12. РОЗПОВІДАЮТЬ ДОКУМЕНТИ // http://nadechdasum.blogspot.com/p/blog-page_8.html