ЗАЛЕНСЬКИЙ Володимир Володимирович

0
1241

ЗАЛЕНСЬКИЙ Володимир Володимирович

(* 26.І(07.ІІ).1847, с. Шахворостівка Миргородського повіту Полтавської губернії (нині — Миргородського району Полтавської області) — † 08(21).Х.1918, м. СевастопольКримська Народна Республіка (КНР), Українська Держава) — російський учений (зоолог, ембріолог) українського походження, громадський діяч, дійсний статський радник. Закінчив 2-у Харківську гімназію (1857—1864). Навчався на фізико-математичному факультеті Харківського університету (1864—1867). Далі займався науковою діяльністю. Доктор зоології (1871), від 1871 р. — екстраординарний, від 1873 р. — ординарний професор кафедри зоології Казанського університету (нині Татарстан, РФ); від 1882 р. — ординарний професор та завідувач однойменної кафедри Новоросійського університету у м. Одесі (нині — Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова); академік Імператорської Санкт-Петербурзької академії наук (ІАН; із 1917 р. — Російської академії наук (РАН)) (член-кореспондент із 04(16).ХІІ.1893 р., ординарний академік із 18(30).І.1897 р. (фізико-математичне відділення)); у 1897—1906 рр. — директор Зоологічного музею ІАН, водночас від 1901 р. очолював (1-й директор) Севастопольську морську біологічну станцію ІАН, яка до нашого часу стала важливим центром морської гідробіології. Мешкав переважно у м. Санкт-Петербурзі. Основні наукові праці присвячені проблемам порівняльної анатомії й ембріології, зоології багатьох представників безхребетних, хордових і деяких груп хребетних (волзька стерлядь і ін.) тварин, морфології тварин і палеозоології. Учений розвивав еволюційний порівняльно-ембріологічний напрям, започаткований роботами І. Мечникова і О. Ковалевського. Показав, що розвиток головного нервового ґанґлія у кільчастих хробаків і головного мозку у хребетних відбувається неоднаково, показавши тим самим неспроможність поширених у той час уявлень про гомологічність цих утворень. Описав явище фолікулярного брунькування у сальпів, при якому зародкові листки і органи на перших стадіях утворюються нібито не із бластомерів заплідненої яйцеклітини, а із дериватів фолікулярних клітин, які оточують яйце; на більш пізніх стадіях клітини, які утворюються у результаті дроблення бластомерів, повністю замінюють утворення, що виникли із фолікулярних клітин. Відповідаючи на звинувачення в одержанні казенного утримання «от порицаемого Правительства», академік В. В. Заленський у своєму листі від 23.ІІ(08.ІІІ).1905 р. підкреслював, що гроші дає народ, а Уряд лише розподіляє їх, і за особливі послуги Урядові він грошей ніколи не отримував.

Наукові праці:

 • История эмбрионального развития клещей. — С.-Петербург, 1869;
 • История развития аренеин // Записки Киевского общества естествоиспытателей. —1870. — Т. 2;
 • История развития стерляди (Acipenser ruthenus) // Труды Общества естествоиспытателей при Казанском университете. — 1878. — Т. 7, вып. 3; 1880. — Т. 10, вып. 2;
 • Основные начала общей зоологии. Принципы строения и развития животных. Теория эволюции. — Одесса, 1896;
 • Остеологические и одонтографические исследования над мамонтом (Elephas primigenius Blum.) и слонами (El. indicus. L. и El. Africanus Blum.) // Научные результаты экспедиции, снаряжённой АН для раскопки мамонта, найденного на р. Берёзовке в 1901 г. — Т. 1. — С.-Петербург, 1903.

У продовження теми …

ЗАЛЕНСЬКИЙ Володимир Володимирович

ЕКСПРЕС-ЖИТТЄПИС, найважливіші ціхи біографії

Національний статус, що склався у світі: російський.

Зоолог, ембріолог. Один із фундаторів порівняльної ембріології на теренах Російської імперії.

Із родини військового. Батько, Заленський Володимир, — генерал-майор імператорської армії.

Народився: 26.І(07.ІІ).1847 р. у с. Шахворостівці Полтавської губернії Російської імперії (нині — Миргородський район Полтавської області України).

Що стосується особистого життя, то В. В. Заленський 6-річним втратив матір, а 7-річним — і батька.

Освіта: Закінчив 2-у Харківську гімназію (1857—1864), фізико-математичний факультет Харківського університету (1864—1867), стажувався у Гессенській лабораторії Р. Лейкарта (Німеччина).

Працював: приват-доцентом Новоросійського (1870–1871), професором Казанського (1871—1882), знову — Новоросійського (1882—1897) університетів, директором Зоологічного музею Імператорської Санкт-Петербурзької академії наук (ІАН) (1897—1906), директором Севастопольської біологічної станції (із 1901 р.).

Почесні титули і звання:

 • Академік ІАН (із 1897 р.) та РАН (Російської АН) (із 1917 р.).
 • Почесний член Товариства любителів природознавства, антропології і етнографії (1913).
 • Почесний член Московського товариства дослідників природи (1915).
 • Голова Казанського та Новоросійського товариств природознавців.

Зв’язок із Лебединщиною: Разом із дружиною мав у Лебединському повіті 444 десятини  землі, економію у с. Рябушках. Абонент 1-ї у Російській імперії сільської телефонної лінії (1899). Гласний Лебединського повітового земства (1901—1906).

Друкувався: у «Працях Київського товариства природознавства», «Нотатках Імператорської академії наук», «Працях товариства натуралістів при Казанському університеті».

Наукові праці В. В. Заленського в основному присвячені анатомії, ембріології безхребетних та хребетних тварин. Він успішно працював і над вивченням ембріонального та морфологічного розвитку морських тварин. Наш земляк, значно просунувши вперед порівняльно-ембріологічний напрямок у зоологічній науці, довів, що розвиток головного нервового ґанґлія у кільчастих хробаків і головного мозку в хребетних відбувається неоднаково, тобто, що це — не гомологічні утворення.

Перу нашого земляка належать такі доробки:

 • «Sphaeronella Leuckartii» (1869),
 • «Про історію розвитку кліщів» (1869),
 • «Історія розвитку аранеїн» (1870),
 • «Ueber d. Metamorphose d. Echiurus» (1876),
 • «Etudes sur les Bryozoaires entoproctes» (1877),
 • «Історія розвитку чечуги» (1878),
 • «Urform d. Heteroplastiden» (1886),
 • «Ueber embryonale Entwicklungsgeschichte der Salpen» (1887),
 • «Ueber die Knospung d. Salpen» (1887),
 • «Beitrage z. Embryonalentwicklung der Pyrosomen» (1891–1892).

Серед друзів та близьких знайомих В. В. Заленського — М. Лисенко, І. Мечников, Ф. Плеске, О. Ковалевський, І. Щелков, Р. Лейкарт, М. Андрусов, І. Сєченов, О. Вериґо, М. Умов, О. Ґрадовський, В. Морковников, Г. Семирадський та ін.

Помер: 08(21).Х.1918 р. у м. Севастополі, Кримська Народна Республіка, Українська Держава (нині — Україна).

* * *

ПОДОБАЄТЬСЯ, із наукового кредо В. Заленського:

«Учені займаються своїми дослідженнями тому, що їм це подобається».

В. І. КРАВЧЕНКО,

історик-краєзнавець

Джерела:

 1. Биология — Заленский Владимир Владимирович // http://www.muldyr.ru/a/a/zalenskiy_vladimir_vladimirovich
 2. Власенко В. М. ЗАЛЕНСЬКИЙ Володимир Володимирович // Сумщина в іменах: Енциклопедичний довідник. — Суми: Рекламно-видавниче об’єднання «АС-Медіа», Сумський державний університет, 2003. — С. 165.
 3. Володимир Заленський // http://www.ukrainians-world.org.ua/ukr/peoples/7233f1ec0efe30b6/
 4. Дяков В. А., Татаренко Л. Я. ЗАЛЕНСЬКИЙ Володимир Володимирович // http://esu.com.ua/search_articles.php?id=14728
 5. Заленский Владимир Владимирович // http://biography.yaxy.ru/01080097.htm
 6. Заленский Владимир Владимирович // http://domfis.narod.ru/RusianHistory/BIOGRAPH/01080097.htm
 7. Заленский, Владимир Владимирович // https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
 8. Заленский Владимир Владимирович // http://www.ras.ru/win/db/show_per.asp?P=.id-50489.ln-ru
 9. Заленский Владимир Владимирович // http://www.rulex.ru/01080097.htm
 10. Заленский, Владимир Владимирович это: // http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_biography/134541/%D0%97%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
 11. Заленський Володимир Володимирович (1847—1918) Біолог-ембріолог // http://www.ebk.net.ua/Book/synopsis/ukrainska_elita/part2/027.htm
 12. Заленський Володимир Володимирович // http://libgonchar.org/index.php?option=com_content&view=article&id=135%3Aq—-q&catid=99&Itemid=27&lang=uk
 13. Заленський Володимир Володимирович // https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
 14. Заленський Володимир Володимирович // http://vseslova.com.ua/word/%D0%97%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87-37037u
 15. Сухомозський М. М., Аврамчук Н. ЗАЛЕНСЬКИЙ Володимир Володимирович // https://coollib.com/b/358523/read
 16. ЭСБЕ/Заленский, Владимир Владимирович // https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%AD%D0%A1%D0%91%D0%95/%D0%97%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87