ЛІНИЦЬКИЙ Петро Іванович

0
1331

ЛІНИЦЬКИЙ Петро Іванович (* 23.ХІ(05.ХІІ).1839, м. Лебедин — † 13(26).VI.1906, м. Київ, похований на кладовищі Флорівського монастиря на Замковій горі) — український філософ, історик філософії, богослов, професор. Народився у сім’ї священика Харківської єпархії. Навчався в Охтирському духовному училищі та Харківській духовній семінарії, закінчив Київську духовну академію (1861—1865; однокурсник українського письменника І. С. Нечуя-Левицького (* 1838 — † 1918)), де відтоді й працював: від 1865 р. — викладач філософії, від 1867 р. — бакалавр, від 1869 р. — доцент, від 1871 р. — екстраординарний, від 1876 р. — ординарний, від 1905 р. — заслужений професор філософії, водночас від 1869 р. — завідувач кафедри історії філософії, від 1887 р. — завідувач кафедри логіки та метафізики. Вивчав проблеми історії філософії, релігії, гносеології, етики, естетики та літературо­знавства. Вирішуючи основне пи­тання філософії, визнавав на­явність двох начал — матерії та духу; людину розглядав як єдність її матеріального тіла і духу; вважав, що протягом усієї історії філософії триває теоретична боротьба ідеалізму та реалізму; важливу роль у вихованні людини надавав духовному факторові. У соціальній філософії виходив із того, що людина є діяльною істотою, а її праця — джерелом матеріального і морального добробуту. Заперечував соціальні революції та революційні пе­ретворення, обстоював необхідність морального вдосконалення особи та суспільства. Вміщував пу­блікації у часописі «Вера и Разум» (видавала Харківська духовна семінарія) та «Трудах Киевской духовной академии». Хрещений батько російського письменника і лікаря М. О. Булґакова (* 1891 — † 1940).

Твори П. І. Ліницького:

 • Общий взгляд на философию // Труды Киевской духовной академии. — К., — Т. 4;
 • Обзор философских учений. — К., 1874;
 • Идеализм и реализм. — Х., 1888;
 • Мы­шление научное и ненаучное. — Х., 1894;
 • Основные вопросы философии. Опыт систематического изложения философии. — К., 1901;
 • Пособие к апологетическому богословию. Философия веры. — К., 1904;
 • Славянофильство и за­падничество. — К., 1904;
 • О воспитании // Вера и Разум. — 1908;
 • Сочинения: В 5 т.: Т. 1. — Мелитополь, 2012.

В. І. КРАВЧЕНКО,

історик-краєзнавець

Джерела:

 1. Кудрявцев П. Профессор Пётр Иванович Линицкий († 12 июня 1906-го года) // http://www.xpa-spb.ru/libr/Linickij-PI/Petr-Ivanovich-Linickij-nekrolog.pdf
 2. Линицкий, Пётр Иванович (1839—1906). Славянофильство и либерализм: Опыт систематического обозрения того и другого / [Соч.] П. Линицкого. — Киев: Тип. Г. Т. Корчак-Новицкого, 1882. — [2], IV, 256 с. // http://elib.shpl.ru/ru/nodes/4770-linitskiy-p-i-slavyanofilstvo-i-liberalizm-opyt-sistematicheskogo-obozreniya-togo-i-drugogo-kiev-1882#page/1/mode/grid/zoom/1
 3. Линицкий Пётр Иванович // http://www.rulex.ru/01120373.htm
 4. Линицкий П. И.: Книги онлайн // http://www.koob.ru/linitskiy/
 5. Линицкий П. И. Сочинения: в 5 т.: Том 1.: Основные вопросы философии (2012) // http://platona.net/load/knigi_po_filosofii/istorija_ukrainskaja/linickij_p_i_sochinenija_v_5_t_tom_1_osnovnye_voprosy_filosofii_2012/69-1-0-3741
 6. Линицкий П. И. Учение Платона о божестве (фрагменты из монографии) // http://platoakademeia.ru/index.php/ru/projects/item/252
 7. ЛІНИЦЬКИЙ Петро Іванович // Сумщина в іменах: Енциклопедичний довідник. — Суми: Рекламно-видавниче об’єднання «АС-Медіа», Сумський державний університет, 2003. — С. 263.
 8. Ліницький, Петро Іванович это: // http://filos_uk.academic.ru/1672/%D0%9B%D1%96%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%2C_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
 9. Мозгова Н. Г. П. ЛІНИЦЬКИЙ ТА КИЇВСЬКА РЕЛІГІЙНО-ФІЛОСОФСЬКА ШКОЛА ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XIX — ПОЧАТКУ XX СТОЛІТТЯ // http://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/handle/123456789/6075/MOZGHOVA_POLINYTsKYI_TA_KYIVSKA.pdf?sequence=1&isAllowed=y
 10. Москалец Александр. ПЁТР ЛИНИЦКИЙ: ПЕРИПЕТИИ СУДЬБЫ УЧЁНОГО // https://zn.ua/SCIENCE/petr_linitskiy_peripetii_sudby_uchenogo.html
 11. НЕВЖЕ ЛИШЕ МОГИЛЬНИЙ КАМІНЬ? // http://old.gazeta.dt.ua/article/print/SOCIETY/nevzhe_lishe_mogilniy_kamin.html
 12. Петро Іванович Ліницький нар. 23 листопада 1839 пом. 12 червня 1906 // http://uk.rodovid.org/wk/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81:714217
 13. ПЕТРО ЛІНИЦЬКИЙ ЯК ПРЕДСТАВНИК УКРАЇНСЬКОЇ АКАДЕМІЧНОЇ ФІЛОСОФІЇ XIX ст. // http://pidruchniki.com/14350120/filosofiya/petro_linitskiy_predstavnik_ukrayinskoyi_akademichnoyi_filosofiyi_xix
 14. Пётр Иванович Линицкий // http://www.hrono.ru/biograf/bio_l/linicki_pi.php
 15. Пётр Линицкий Petr Linitskiy // http://www.peoples.ru/science/philosophy/petr_linitskiy/index.html
 16. Ткачук М. ЛІНИЦЬКИЙ Петро Іванович // http://litopys.org.ua/fdm/fdm116.htm
 17. Шудрик І. О. ЛІНИЦЬКИЙ Петро Іванович // http://esu.com.ua/search_articles.php?id=55536

ЭСБЕ/Линицкий, Пётр Иванович // https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%AD%D0%A1%D0%91%D0%95/%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87