ЧАПЛІЦИ

0
808

ЧАПЛІЦИ — російські потомствені дворяни-поміщики, власники земельних маєтків у ХІХ — на поч. ХХ ст. у Харківські губернії, зокрема у Лебединському повіті.

У продовження теми …

Відомі представники дворянського роду Чапліців на Лебединщині:

  • Володимир (Василь — ?) Устинович (Юстинович) (* 18?? — † після 1917) — російський військовик (полковник), громадський діяч. Походив із родини потомственних дворян, син генерал-лейтенанта. Закінчив Тифліський кадетський корпус (30.VIII(ІХ).1889 р.), Миколаївське артилерійське училище (05(17).VIII.1891 р.). 30.ІХ(12.Х).1891 р. прибув на військову службу до 26-го Драгунського Бузького Його Імператорської Королівської Величності Ерцгерцога Австрійського Франца Фердинанда полку. 05(17).V.1893 р. призначений на посаду завідувача розвідників. 10(22).VII.1893 р. Переведений на службу у лейб-гвардійський Драгунський полк. 06(18).ХІІ.1895 р. став поручиком. Із 27.IV(09.V) до 04(16).VI.1896 р. перебував у складі військ, зібраних у м. Москві у зв’язку із коронуванням Їх Імператорських Величностей. 16(28).VI.1896 р. був звільнений із посади завідувача розвідників І ескадрону. 22.VII(03.VIII).1900 р. став штабс-ротмістром. Із 26.VII(07.VIII) до 09(21).VIII.1900 р. та із 26.І(08.ІІ) до 13(26).ІІ.1901 р. тимчасово командував І ескадроном. Із 06(19).VI до 10(23).ІХ.1902 р. тимчасово виконував обов’язки полкового ад’ютанта. Із 05(18).ХІ.1902 р. до 06(19).IV.1904 р. був діловодом полкового суду. 14(27).IV.1903 р. нагороджений італійським орденом — офіцерським хрестом «Корони». Із 23.IV(06.V).1905 р. до 13(26).ІІІ.1906 р. був «ординарцем у Помічника Його Імператорської Величності, Головнокомандувача військ Гвардії та Петербурзького військового округу Генерала від Інфантерії Ребіндера». Із 20.ІІІ(02.ІV) до 06(19).IV.1906 р. знову тимчасово командував І ескадроном. Із 31.V(13.VI) до 31.VII(13.VIII).1906 р. проходив курс стрільби у м. Красному Селі (під м. Санкт-Петербурґом) при гвардійській кінно-артилерійській бригаді. 06(19).ХІІ.1906 р. був нагороджений орденом «Святого Станіслава 3-го ступеня». У 1906—1911 рр. — член опікунської ради Штепівського Олександрівського ремісничого училища, опікун народного училища с. Будок Товстянської волості Лебединського повіту (нині — с. Великі Будки Недригайлівського району). У 19061917 рр. — гласний Лебединського повітового земства, член дорожньої комісії земства. 07(20).ХІІ.1907 р. піклувальником Харківського навчального округу призначений на посаду почесного наглядача Лебединського міського 4-класного училища. У 1912—1916 рр. — почесний мировий суддя. Мав 300 десятин землі в Області Війська Кубанського, майорат та маєток, що приносив йому прибуток 750 руб. на рік. Мав також маєток у 1.700 десятин землі у Лебединському повіті. Був одружений із Марією Костянтинівною Ребіндер. Мав 2-х синів: Бориса (* 23.ХІ(05.ХІІ).1895 — † 19??) та Всеволода (* 21.VIII(02.ІХ).1898 — † 19??). Дружина і сини — православного віросповідання.     
  • Марія Костянтинівна (уроджена Ребіндер; * 1862 — † після 1914) — поміщиця, благодійниця, фрейліна Її Імператорської Величності. Донька Ребіндера Костянтина Григоровича (* 1814 — † 1886) — генерала від інфантерії, генерал-ад’ютанта, керуючого Кабінетом Його Імператорської Величності (із 1882 р.) і члена Державної Ради (із 1884 р.). Дружина В. У. Чапліца. Опікунка Деркачівського, Зеленківського, Пушкарського народних училищ, член опікунської ради Лебединської жіночої гімназії (1909—1911). Надала кошти Лебединському повітовому земству на будівництво лікарні у с. Будках. Мала у Лебединському повіті 1.775 десятин землі (1914), винокурний і кінний (коні Англійської та Арденської порід) заводи (с. Будки).

В. І. КРАВЧЕНКО,

історик-краєзнавець

Джерела:

  1. Власенко В. М. ЧАПЛІЦИ // Сумщина в іменах: Енциклопедичний довідник. — Суми: Рекламно-видавниче об’єднання «АС-Медіа», Сумський державний університет, 2003. — С. 485.
  2. РЕБИНДЕР REBINDER // http://baza.vgdru.com/post/1/26922/p85397.htm?#РЕБИНДЕР КОНСТАНТИН ГРИГОРЬЕВИЧ 1814-1886
  3. Ребиндер // https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80
  4. Федченко Л. А. ДО БІОГРАФІЙ НАГЛЯДАЧІВ ЛЕБЕДИНСЬКИХ УЧИЛИЩ М. І. ЮРКЕВИЧА ТА В. У. ЧАПЛІЦА (за матеріалами Державного архіву Сумської області) // https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream/123456789/24871/1/Fedchenkopdf.pdf