МОКШИЦЬКІ

0
630

МОКШИЦЬКІ — російські дворяни-поміщики, власники земельних маєтностей у Харківській губернії, зокрема у Лебединському повіті ХІХ — поч. ХХ ст.

У продовження теми …

Відомі представники роду Мокшицьких на Лебединщині:

  • Василь Осипович (* 18?? — † після 1885) — громадський діяч, колезький реєстратор. Походив із дворян. До 1885 р. — гласний Лебединського повітового земства, завідувач військово-кінної дільниці Ворожбянської волості.
  • Андрій Миколайович (* 18?? — † після 1917) — громадський діяч, надвірний радник. Закінчив учительський інститут. У 1913—1917 рр. — член Лебединської повітової земської управи, почесний мировий суддя. Депутат від земства до ради Товариства взаємного кредиту Лебединського повітового земства. Мав у володінні 1116 десятин землі.

В. І. КРАВЧЕНКО,

історик-краєзнавець

Джерело:

Власенко В. М. МОКШИЦЬКІ // Сумщина в іменах: Енциклопедичний довідник. — Суми: Рекламно-видавниче об’єднання «АС-Медіа», Сумський державний університет, 2003. — С. 303.