НІРНБЕРҐ Ґустав Федорович

0
701

НІРНБЕРҐ Ґустав Федорович (* 1771 — † після 1810) — лікар. Народився у сім’ї купця м. Ревеля (нині — Таллінн, Естонія). 30.VII(10.VIII).1785 р. поступив на військову службу учнем лікаря у Ревельський морський шпиталь, із 19(30).ІІІ.1789 р. — підлікар (там само). Із 16(27).ХІІ.1792 р. — підлікар Санкт-Петербурзького генерального сухопутного шпиталю. Із V по X.1794 р. був відряджений на Кронштадтський корабельний флот, після чого знову повернувся у вищезгаданий шпиталь. 1794—1796 рр. — учасник військових походів на 100-гарматному кораблі «Святий Миколай» в ескадрильї контр-адмірала Скуратова під загальним командуванням адміралів Крузе і Чичаґова, що курсували у Балтійському морі. Із 27.ІІІ(07.IV).1796 р. — лікар в армії генерала від інфантерії графа Ґудовича, що перебувала на Кавказькій лінії. 08(19).VII.1796 р. призначений в Уґлицький мушкетерський полк, який брав участь у боях у Персії (Ірані) із 01(12).Х.1796 по 07(18).VI.1797 р. Із 31.Х(12.ХІ).1801 р. — штаб-лікар Кавказького гренадерського полку. 23.IV(05.V).1808 р. через хворобу одержав відставку із армії і був призначений Лебединським повітовим штаб-лікарем, на якій посаді і працював тривалий час. Штаб-лікар — у Російській імператорській армії XVIII — 1-ї пол. XIX ст. — військове звання старшого (полкового) лікаря; лікар у цьому званні.

В. І. КРАВЧЕНКО,
історик-краєзнавець

Джерела:
Лебедин: Зб. архівних документів і матеріалів / Головний ред. В. К. Мигаль; Упоряд.: Л. М. Момот, Т. В. Чернявська; Худож.-оформлювач Б. В. Чертков. — Х.: Фоліо, 1997. — С. 98–99.
НІРНБЕРГ Густав Федорович // Сумщина в іменах: Енциклопедичний довідник. — Суми: Рекламно-видавниче об’єднання «АС-Медіа», Сумський державний університет, 2003. — С. 322.